apgusti

1 apgùsti intr. priprasti, apsiprasti: Lietuvis ir Nemun's vienokio mat būdo, lyg, tartum, gamta viens kito apgudo A1884,279. | Lig apgùsiu su šalčiu, bus varginù, t. y. lig apdringsiu, apjauksiu J. \ gusti; apgusti; atgusti; įgusti; išgusti; nugusti; pagusti; pergusti; pragusti; prigusti; sugusti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apgusti — 2 apgusti intr. gudu virsti, apgudėti: Lietuviai apgudusys, t. y., kurie į gudus jau išvirto S.Dauk. Lietuviai apgudusiejai apei pilis S.Dauk. gusti; apgusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgusti — 1 atgùsti intr. atprasti: Aš atgudaũ nuo valgių, t. y. atsigandėjau J. Jau jis atgùdo nuo rūkymo Rs. Atgudo žmonės nuo darbų, nebemokėjo jų dirbti Vaižg. gusti; apgusti; atgusti; įgusti; išgusti; nugusti; pagusti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gusti — 1 gùsti, guñda, gùdo intr. K 1. prasti, junkti: Aš gundu prie darbo, t. y. (darbas) man patinka J. Brolis gùdęs rašyti, keliauti J. Ana viską gùdusi (daryti) J. Dar esam negudę šalti Gršl. Negudęs prie tų bičių Sln. 2. CII706, N, Š, LVI674… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgusti — 1 išgùsti intr. 1. išmokti: Išgudau su plūgu arti dar nepaaugusi dorai Ggr. Vaikai išgunda mušties, vieni patys numie palikti Dr. 2. atprasti: Seniejai išmirs, jauniejai išgus Trk. Mieste bebūdamas išgùdo dirbti Šts. 3. išgudrėti: Jau tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugusti — 1 nugùsti intr. nuprasti: Nugùdo jis nuo arielkos, t. y. pametė gerti J. ^ Prigusti lengviau kaip nugusti Brs. | refl.: Kad nėr parūkyti, ir nuguñdas Šts. gusti; apgusti; atgusti; įgusti; išgusti; nugusti; pagusti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagusti — 1 pagùsti intr. paprasti, įprasti: Kitas ir par pusę metų paguñda dirbti Užv. Ans pagùdo pjauti šieną J. Tingėti jau pagudai Jzm. Nereikia dėlto pagusti tokius nėkus kalbėti Lž. gusti; apgusti; atgusti; įgusti; išgusti; nugusti; pag …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergusti — 1 pergusti intr. per daug įgusti, įprasti: Aš esu prigùdęs ir pergudęs raštininku būti Dr. gusti; apgusti; atgusti; įgusti; išgusti; nugusti; pagusti; pergusti; pragusti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragusti — 1 pragùsti intr. šiek tiek paprasti, kiek pramokti: Ji pragudo slaugyti ir perrišinėti sužeistuosius rš. Buvau pragùdęs skaityti, bet užmiršau Nt. Ar pragudaĩ ten? J. | Kalbos pragusti ejo pri rusų kareivių Šts. gusti; apgusti; atgusti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigusti — 1 prigùsti intr., tr. priprasti: Žąsys vėl taip prie jos prigudo, jogei iš jos skreito lesė M.Valanč. Kaip aš čia prigùsiu? JV1036. Čia man prìgustas pašalys J. Čia augau, čia gimiau, prigustas kiekvienas užkampėlis LzP. Čia man visi pašaliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugusti — 1 sugùsti intr. sugyventi, sutikti tarpusavyje, susiderinti: Aš sugundù su tavimi J. Kartu bandą ganė ir taip sugudo kaip giminaičiai LzP. Naujas šuo su senu sugùs, t. y. sutiks J. Visos jos buvo žvejų dukros, sugudusios su jūra LzP. Mūsų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.